بهره برداری از پستهای فشار قوی

پست فشار قوی

در این فایل آموزشی ۱۱۰ صفحه ای در ابتدا به وظایف و حدود اختیارات بهره برداری پست پرداخته می شود. در ادامه انواع تجهیزات موجود در پستها به همراه کاربرد آنها معرفی می گردند. وظایف و حدود اختیارات بهره‌برداری پست اپراتور تنها نیروی انسانی است که با انجام عملیات و …

Read More »

ارزیابی روغن ترانسفورماتور

نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور

در این فایل آموزشی ۳۵ صفحه ای در ابتدا به نقش روغن ترانسفورماتور و کاربرد آنها پرداخته می شود. در ادامه به آنالیز گازهای محلول در روغن، مکانیزم تولید گاز، شناسایی انواع خطا و ارزیابی روغن ترانسفورماتور پرداخته می شود. ارزیابی روغن ترانسفورماتور ارزیابی روغن ترانسفورماتور چیست؟ با توجه به …

Read More »

کتاب نقشه راه تکنولوژی صرفه جویی انرژی در ساختمانها

نقشه راه تکنولوژی صرفه جویی انرژی در ساختمانها

کتاب نقشه راه تکنولوژی صرفه جویی انرژی در ساختمانها در ۷۵ صفحه توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) منتشر شده است. این کتاب توسط آقای دکتر علی میغی ترجمه و با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع  برق منتشر شده است. در کتاب نقشه راه تکنولوژی صرفه جویی انرژی در …

Read More »

مولتی متر دیجیتال

مولتی متر دیجیتال

در این فایل آموزشی ۱۰ صفحه ای در ابتدا مولتی متر دیجیتالی و کاربرد آن برای اندازه گیری برخی پارامترهای الکتریکی معرفی شده است. در ادامه ولتمتر، آمپرمتر و اهم متر مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین کلیدهای روی آومتر دیجیتالی و نحوه استفاده از آن مورد بحث قرار می …

Read More »

آشنایی مقدماتی با مقره ها

آشنایی مقدماتی با مقره ها

در این فایل آموزشی ۳۷ صفحه ای در ابتدا مقره ها و کاربرد آنها معرفی شده است. در ادامه به انواع، مشخصات، متعلقات، ایزولاسیون و اطلاعات جانبی در مورد مقره ها پرداخته می شود. آشنایی مقدماتی با مقره ها مقره ها، نگهدارنده قسمتهائی از تاسیسات الکتریکی هستند که نسبت به …

Read More »

آشنایی مقدماتی با برقگیرها

آشنایی با برقگیرها

در این فایل آموزشی ۲۵ صفحه ای در ابتدا به معرفی برقگیرها پرداخته می شود. در ادامه انواع و کاربرد آن، نحوه انتخاب و مشخصات فنی برقگیرها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آشنایی با برقگیرها برقگیرها برای زمین کردن ولتاژهای بالای ضربه پیش از رسیدن به تجهیزات خط …

Read More »

کتاب گزارش بازدید از بخش توزیع برق ژاپن

گزارش سفر به ژاپن- بازدید از بخش توزیع برق

کتاب گزارش بازدید از بخش توزیع برق ژاپن (ره آورد یک سفر ۲) در ۲۳۲ صفحه توسط آقای دکتر مجتبی خدرزاده گردآوری و تدوین شده و با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع  برق و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منتشر شده است. این کتاب در راستای مستند نمودن …

Read More »

آشنایی مقدماتی با بانکهای خازنی

بانک خازنی

در این فایل آموزشی ۴۰ صفحه ای در ابتدا به نقش بانکهای خازنی برای جبران توان راکتیو پرداخته می شود. سپس خازن های فشار قوی، حفاظت فیوزی خازن ها، بررسی روش های مختلف اتصال خازن ها در هر مجموعه خازنی و بررسی نحوه استقرار خازنها و بانکهای خازنی مورد بحث …

Read More »

کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی در ۶۴ صفحه توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) منتشر شده است. این کتاب توسط آقای دکتر علی میغی ترجمه و با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع  برق منتشر شده است. در کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی، ابتدا شرایط تولید انرژی خورشیدی …

Read More »