توزیع برق

کتاب گزارش بازدید از بخش توزیع برق ژاپن

کتاب گزارش بازدید از بخش توزیع برق ژاپن (ره آورد یک سفر ۲) در ۲۳۲ صفحه توسط آقای دکتر مجتبی خدرزاده گردآوری و تدوین شده و با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع  برق و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منتشر شده است. این کتاب در راستای مستند نمودن …

Read More »