انرژی خورشیدی, انرژی های تجدید پذیر

کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی در ۶۴ صفحه توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) منتشر شده است. این کتاب توسط آقای دکتر علی میغی ترجمه و با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع  برق منتشر شده است. در کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی، ابتدا شرایط تولید انرژی خورشیدی در جهان امروز تشریح و چشم انداز، نقشه راه و آینده این منبع تجدیدپذیر در سبد تولید انرژی برق  ترسیم شده است. همچنین جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیروگاه های خورشیدی، از مباحث دیگری است که در این کتاب به آن پرداخته است. مطالعه این کتاب چشم اندازی مناسبی را به خواننده در زمینه توسعه تکنولوژی استفاده از انرژی خورشیدی در جهان را ارائه می نماید.

نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

مقدمه

مصرف انرژی الکتریکی در کشور ما به تبع توسعه شهر نشینی، رشد صنعتی، افزایش رفاه اجتماعی و ارتباطات و نبود ساز و کارهای مدون و الزام آور در حوزه مصرف منطقی این انرژی، موجب شده سالانه شاهد رشد فزاینده نرخ مصرف آن باشیم. به طوری که پاسخگویی به این نیاز به عنوان یکی از دغدغه های متولیان تامین انرژی برق همواره مطرح می باشد.
از سوی دیگر بخش عمده ای از تأمین و تولید انرژی برق از سوخت های فسیلی انجام می شود که خود به عنوان یکی از منابع تولید آلایندگی و آسیب به محیط زیست کشور مورد توجه و نگرانی است. از این رو بهره گیری از منابع تجدیدشونده از جمله انرژی خورشیدی برای تولید انرژی الکتریکی با هدف کاهش اثرات تخریبی سوختهای فسیلی به محیط زیست، همچنین حفظ منابع فسیلی به عنوان سرمایه های ملی برای استفاده آن در سایر زمینه ها از جمله رویکردهایی است که صنعت برق ایران طی سالهای اخیر به آن پرداخته است و در زمره سیاست های اصلی این صنعت قرار گرفته است. در سایر جوامع نیز بهره مندی از انرژی پاک بویژه خورشیدی به عنوان یکی از سیاست های محوری برای تولید انرژی الکتریکی مدنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه انرژی و نهادهای ذیربط قرار گرفته است.

معرفی کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

کتاب حاضر که توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) منتشر شده است، شرایط تولید انرژی خورشیدی در جهان امروز را تشریح و چشم انداز، نقشه راه و آینده این منبع تجدیدپذیر در سبد تولید انرژی برق را ترسیم کرده است، همچنین جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیروگاه های خورشیدی، از مباحث دیگری است که در این مجموعه به آن پرداخته است.

شناسایی اقدامات مورد نیاز در جهت استقرار انرژی خورشیدی در سطح جهان بایستی به عنوان یک شرایط اضطرار در نظر گرفته شود. کتاب حاضر تصویری از نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی ترسیم می کند و این مهم را به دولتمردان، سیاستگذاران صنایع زیر ساختی از جمله صنعت برق به منظور آمادگی برای مواجهه با چالشهای محیطی یادآوری می کند.

فهرست مطالب

در این فایل آموزشی به یافته های کلیدی، اقدامات کلیدی توسط دولت در ده سال آینده، مقدمه، مبنای منطقی برای انرژی حرارتی خورشیدی، هدف از نقشه راه، فرایند نقشه راه، محتوا و ساختار، وضعیت انرژی حرارتی خورشیدی امروز، اهمیت منابع خورشیدی، توزیع منابع خورشیدی برای انرژی حرارتی خورشیدی، انتقال و صادرات برق از طریق انرژی خورشیدی حرارتی، فنآوری حال حاضر برای تولید برق، تغارهای سهموی (تمرکز خطی، گیرنده سیار)، بازتابنده های خطی (تمرکز خطی، گیرنده ثابت)، برج خورشیدی (تمرکز نقطه ای،گیرنده ثابت)، بشقابهای سهموی (تمرکز نقطه ای، گیرنده همراه)، سیستمهای دیگر، استفاده بهینه از ظرفیت انرژی خورشیدی حرارتی، ذخیره سازی حرارتی، بهینه سازی ذخیره ساز برای رسیدن به هدف، پشتیبان و هیبریداسیون، یکپارچه سازی شبکه نیروگاه های انرژی حرارتی خورشیدی، دو نمونه از تهیه پشتیبان و یا هیبریداسیون، الزامات آبی و سرمایشی نیروگاه، انرژی خورشیدی حرارتی برای بازارهای پیشرو و چشم انداز آینده انرژی خورشیدی حرارتی  پرداخته شده است.

در ادامه نیز در مورد سناریوهای موجود و پیشنهادها، استقرار انرژی خورشیدی حرارتی، نقش حیاتی انتقال برقریال استقرار تا سال ۲۰۲۰: بارهای متوسط و پیک، دستیابی تا سال ۲۰۳۰: بارهای پایه و کاهش CO۲، فراتر از ۲۰۳۰: برق و سوخت، سوخت های خورشیدی متمرکز، دیدگاه های اقتصادی، هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های راه اندازی و نگهداری، هزینه های تامین مالی برای نیروگاه های انرژی حرارتی خورشیدی، هزینه های تولید، به سمت رقابت، دستاوردها برای بهبود تکنولوژی، تغارها و بازتابنده های خطی، برجها و بشقاب های سهموی، بهبود در تکنولوژیهای ذخیره، ظهور تکنولوژی های سوخت انرژی خورشیدی، سیاست کلی در مسیر نقشه راه و دستاوردها، غلبه بر موانع اقتصادی، نوآوری تامین مالی، انگیزه ها و محرکهای استقرار، موانع غیر اقتصادی، تحقیق، توسعه و حمایت، همکاری در R&D و استقرار آن، استقرار در اقتصادهای در حال توسعه، نقش سهامدارن، نتیجه گیری و معرفی منابع بحث شده است.

عادی
رایگان
  • کد فایل: ۲
  • فرمت: PDF
  • حجم فایل: ۶٫۵MB
  • تعداد صفحات: ۶۴
  • پسورد:powerengineering.ir
ویژه
موجود نیست
  • کد فایل: ۲
  • فرمت: DOC
  • حجم فایل: ۰MB
  • تعداد صفحات: ۰
  • پسورد:powerengineering.ir
VIP