مقره

آشنایی مقدماتی با مقره ها

آشنایی مقدماتی با مقره ها

در این فایل آموزشی ۳۷ صفحه ای در ابتدا مقره ها و کاربرد آنها معرفی شده است. در ادامه به انواع، مشخصات، متعلقات، ایزولاسیون و اطلاعات جانبی در مورد مقره ها پرداخته می شود.

 
 
آشنایی مقدماتی با مقره ها

آشنایی مقدماتی با مقره ها

مقره ها، نگهدارنده قسمتهائی از تاسیسات الکتریکی هستند که نسبت به زمین دارای اختلاف سطح الکتریکی می باشند. لذا مقره ها باید از یک استقامت مکانیکی و الکتریکی خاصی برخورد باشند تا بتوانند علاوه بر نیروهای مختلف مکانیکی (فشار، کشش، خمش) و الکترودینامیکی که به آنها وارد می شود، در نامناسب ترین شرایط (باران، مه، شبنم و آلودگی) فشار الکتریکی وارده را نیز تحمل کنند. بدین جهت پایداری و انتقال بدون وقفه انرژی الکتریکی تاحدودی بستگی به انتخاب و مراقبت صحیح ایزولاتورها دارد.

انواع مقره ها

ایزولاتورها را می توان بطور کلی به دو دسته زیر تقسیم کرد:

الف- مقره های داخلی ( که در شبکه و تأسیسات سرپوشیده بکار برده می شوند.)

ب- مقره های خارجی (مخصوص شبکه و تاسیسات در هوای آزاد)

فهرست مطالب

در این فایل آموزشی به معرفی مقره ها (ایزولاتورها)، انواع آنها، مقره های داخلی و خارجی، تقسیم ولتاژ روی مقره یا تکیه گاه خشک و تمیز، محاسبه شکست اختلاف سطح جنبی در تکیه گاه های داخلی، اثر رطوبت هوا و شبنم و مواد خارجی در استقامت الکتریکی، شکل مقره ها، مقره مقوائی، مقره سرامیکی توپر و تو خالی، مقره های آویزان پرداخته می شود.

در ادامه به اثر مه و آلودگی هوا در اختلاف سطح شکست جنبی ایزولاتور، اختلاف سطح شکست جنبی ایزولاتور در زیر باران، محاسبه اختلاف سطح شکست جنبی در پایه های خارجی، مقره دلتا، مقره مرکب، مقره بشقابی، تقسیم ولتاژ در ایزولاتورهای زنجیره ای، محاسبه اختلاف سطح جنبی در ایرولاتورهای زنجیره ای، حفاظت ایزولاتور در مقابل جرقه، استقامت الکتریکی مجاز ایزولاتور می پردازیم.

عادی
رایگان
  • کد فایل: ۶
  • فرمت: PDF
  • حجم فایل: ۱٫۷۱MB
  • تعداد صفحات: ۳۷
  • پسورد:powerengineering.ir
ویژه
موجود نیست
  • کد فایل: ۶
  • فرمت: DOC
  • حجم فایل: ۰٫۰MB
  • تعداد صفحات: ۳۷
  • پسورد:powerengineering.ir
VIP