برچسب: بازدید صنعت

japan benchmark-www.powerengineering.ir ۰

گزارش سفر به ژاپن (بازدید از بخش توزیع برق)

مقدمه

مجموعه حاضر در راستای مستند نمودن ره آوردهای سفر جمعی از مدیران صنعت برق به کشور ژاپن در اسفندماه سال ۱۳۹۲ تهیه گردیده است تا مورد استفاده علاقمندان و فعالان و مدیران و کارکنان صنعت برق قرار گیرد.

بازدید از بخش توزیع برق ژاپن

سازمانها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین کنندگان، بهره وری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیت های رقابتی، نیازمند بازدید از شرکت های موفق دنیا با هدف شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد خود در حوزه های مختلف کاری هستند. استراتژی های مختلفی برای تحقق این هدف معرفی می شود که یکی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملکرد دیگر سازمانها و الگوبرداری از رفتار آنهاست.

شرکتهایی که استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار می دهند، بهینه کاوی را به عنوان یکی از راه های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان کسب و کار میدانند. اساس این موضوع را مفهوم دانش

ادامه مطلب