برچسب: انرژی خورشیدی

نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی ۰

نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

نقشه راه انرژی خورشیدی حرارتی، بخشی از مجموعه برنامه های تسریع در توسعه فن آوری انرژی های پیشرفته می باشد که توسط آژانس بین المللی انرژی در پاسخ به نیاز توسعه تکنولوژی های پیشرفته و چالش های جهانی انرژِی پاک، آب و هوا تهیه شده است

مقدمه

انرژی حرارتی خورشیدی توانایی ارائه منابع انرژی تجدید پذیر و کم کربن در کشورها و یا مناطقی با شدت تابش مستقیم نور خورشید (شدت تابش مستقیم خورشید) را دارا می باشد. پیش بینی این نقشه راه توسعه و به کارگیری انرژی حرارتی خورشیدی در دنیا می باشد.

نقشه راه انرژی خورشیدی حرارتی، بخشی از مجموعه برنامه های تسریع در توسعه فن آوری انرژی های پیشرفته می باشد که توسط آژانس بین المللی انرژی در پاسخ به نیاز توسعه تکنولوژی های پیشرفته و چالش های جهانی انرژی پاک ، آب و هوا و همچنین تغییر و توسعه پایدار آغاز شده است.

 

ادامه مطلب
japan benchmark-www.powerengineering.ir ۰

گزارش سفر به ژاپن (بازدید از بخش توزیع برق)

مقدمه

مجموعه حاضر در راستای مستند نمودن ره آوردهای سفر جمعی از مدیران صنعت برق به کشور ژاپن در اسفندماه سال ۱۳۹۲ تهیه گردیده است تا مورد استفاده علاقمندان و فعالان و مدیران و کارکنان صنعت برق قرار گیرد.

بازدید از بخش توزیع برق ژاپن

سازمانها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین کنندگان، بهره وری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیت های رقابتی، نیازمند بازدید از شرکت های موفق دنیا با هدف شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد خود در حوزه های مختلف کاری هستند. استراتژی های مختلفی برای تحقق این هدف معرفی می شود که یکی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملکرد دیگر سازمانها و الگوبرداری از رفتار آنهاست.

شرکتهایی که استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار می دهند، بهینه کاوی را به عنوان یکی از راه های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان کسب و کار میدانند. اساس این موضوع را مفهوم دانش

ادامه مطلب