کتاب

کتاب نقشه راه تکنولوژی صرفه جویی انرژی در ساختمانها

نقشه راه تکنولوژی صرفه جویی انرژی در ساختمانها

کتاب نقشه راه تکنولوژی صرفه جویی انرژی در ساختمانها در ۷۵ صفحه توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) منتشر شده است. این کتاب توسط آقای دکتر علی میغی ترجمه و با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع  برق منتشر شده است. در کتاب نقشه راه تکنولوژی صرفه جویی انرژی در …

Read More »

کتاب گزارش بازدید از بخش توزیع برق ژاپن

گزارش سفر به ژاپن- بازدید از بخش توزیع برق

کتاب گزارش بازدید از بخش توزیع برق ژاپن (ره آورد یک سفر ۲) در ۲۳۲ صفحه توسط آقای دکتر مجتبی خدرزاده گردآوری و تدوین شده و با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع  برق و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منتشر شده است. این کتاب در راستای مستند نمودن …

Read More »

کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی

کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی در ۶۴ صفحه توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) منتشر شده است. این کتاب توسط آقای دکتر علی میغی ترجمه و با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع  برق منتشر شده است. در کتاب نقشه راه تکنولوژی انرژی خورشیدی، ابتدا شرایط تولید انرژی خورشیدی …

Read More »