پست فشار قوی

بهره برداری از پستهای فشار قوی

پست فشار قوی

در این فایل آموزشی ۱۱۰ صفحه ای در ابتدا به وظایف و حدود اختیارات بهره برداری پست پرداخته می شود. در ادامه انواع تجهیزات موجود در پستها به همراه کاربرد آنها معرفی می گردند. وظایف و حدود اختیارات بهره‌برداری پست اپراتور تنها نیروی انسانی است که با انجام عملیات و …

Read More »