دسته: تست

مولتی متر دیجیتال ۰

مولتی متر دیجیتال

مقدمه

آومتر دیجیتالی یا مولتی متر دستگاهی است که کمیت های مورد سنجش را به صورت رقم یا ارقام عددی بر روی صفحه نمایش خود (Display) مشخص می کند.  دستگاه های اندازه گیری دیجیتالی دیگری نیز مانند ولت متر، آمپر متر، کسینوس فی متر، فرکانس متر، تاکتومتر (دورشمارها)، حرارت سنج و آومتر نیز وجود دارند. دستگاه های اندازه گیری دیجیتالی نسبت به دستگاه های   اندازه گیری آنالوگ دارای طول عمر بسیار بالاتری هستند. زیرا در آنها بر خلاف دستگاه های اندازه گیری آنها از قطعات متحرک استفاده نشده است. همچنین دستگاه های دیجیتالی به عوامل فیزیکی مانند تمیزی هوا و رطوبت و لرزش نیز حساسیت ندارند.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در ساخت قطعات الکترونیکی دستگاه هایی ساخته شده اند که بسیار دقیق بوده و در برخی از موارد می توان آنها را به کامپیوتر نیز متصل نمود. که با این کار مقدار کمیت مورد سنجش توسط کامپیوتر بر روی صفحه

ادامه مطلب
ارزیابی روغن ترانسفورماتور ۰

ارزیابی روغن ترانسفورماتور

بسیاری از ترانسفورماتورهای قدرت در دنیا عمری بین ۳۰ تا ۴۰ سال دارند. در نتیجه احتمال ایجاد خطا و از مدار خارج شدن آنها افزایش می‌یابد. این امر مشکلات بسیار زیادی را ایجاد می کند. از جمله این موارد می توان به خاموشی بدون برنامه، خسارتهای مادی و نهایتاً ناپایداری شبکه اشاره کرد. بنابراین مقوله ارزیابی روغن ترانسفورماتور و عمر سنجی آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

روغن و عایق کاغذی ترانسفورماتور در اثر عوامل داخلی و خارجی پیر می‌شود. پیری ترانسفورماتور تنها عامل برای از بین رفتن آن نمی‌باشد. ایجاد خطا و گسترش آن در ترانسفورماتور پیر، نقش بسیار موثری برای از بین رفتن آن داد. در ارزیابی وضعیت و عمر سنجی ترانسفورماتورها با توجه به تستهای مختلف روغنی و با تحلیلهای انجام شده بر روی نتایج حاصل از این تستها می‌توان عمر واقعی آن را در مقایسه با عمر ظاهری آن بدست آورد. همچنین می توان راهکارهایی

ادامه مطلب