برقگیر

آشنایی مقدماتی با برقگیرها

آشنایی با برقگیرها

در این فایل آموزشی ۲۵ صفحه ای در ابتدا به معرفی برقگیرها پرداخته می شود. در ادامه انواع و کاربرد آن، نحوه انتخاب و مشخصات فنی برقگیرها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آشنایی با برقگیرها برقگیرها برای زمین کردن ولتاژهای بالای ضربه پیش از رسیدن به تجهیزات خط …

Read More »