تجهیزات الکتریکی

ارزیابی روغن ترانسفورماتور

نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور

در این فایل آموزشی ۳۵ صفحه ای در ابتدا به نقش روغن ترانسفورماتور و کاربرد آنها پرداخته می شود. در ادامه به آنالیز گازهای محلول در روغن، مکانیزم تولید گاز، شناسایی انواع خطا و ارزیابی روغن ترانسفورماتور پرداخته می شود. ارزیابی روغن ترانسفورماتور ارزیابی روغن ترانسفورماتور چیست؟ با توجه به …

Read More »

مولتی متر دیجیتال

مولتی متر دیجیتال

در این فایل آموزشی ۱۰ صفحه ای در ابتدا مولتی متر دیجیتالی و کاربرد آن برای اندازه گیری برخی پارامترهای الکتریکی معرفی شده است. در ادامه ولتمتر، آمپرمتر و اهم متر مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین کلیدهای روی آومتر دیجیتالی و نحوه استفاده از آن مورد بحث قرار می …

Read More »

آشنایی مقدماتی با مقره ها

آشنایی مقدماتی با مقره ها

در این فایل آموزشی ۳۷ صفحه ای در ابتدا مقره ها و کاربرد آنها معرفی شده است. در ادامه به انواع، مشخصات، متعلقات، ایزولاسیون و اطلاعات جانبی در مورد مقره ها پرداخته می شود. آشنایی مقدماتی با مقره ها مقره ها، نگهدارنده قسمتهائی از تاسیسات الکتریکی هستند که نسبت به …

Read More »

آشنایی مقدماتی با برقگیرها

آشنایی با برقگیرها

در این فایل آموزشی ۲۵ صفحه ای در ابتدا به معرفی برقگیرها پرداخته می شود. در ادامه انواع و کاربرد آن، نحوه انتخاب و مشخصات فنی برقگیرها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آشنایی با برقگیرها برقگیرها برای زمین کردن ولتاژهای بالای ضربه پیش از رسیدن به تجهیزات خط …

Read More »

آشنایی مقدماتی با بانکهای خازنی

بانک خازنی

در این فایل آموزشی ۴۰ صفحه ای در ابتدا به نقش بانکهای خازنی برای جبران توان راکتیو پرداخته می شود. سپس خازن های فشار قوی، حفاظت فیوزی خازن ها، بررسی روش های مختلف اتصال خازن ها در هر مجموعه خازنی و بررسی نحوه استقرار خازنها و بانکهای خازنی مورد بحث …

Read More »