Author Archives: admin

برقگیر

برقگیرها برای زمین کردن ولتاژهای بالای ضربه پیش از رسیدن به تجهیزات خط مورد حفاظت به کار می روند. برقگیرها این کار را از طریق اختیار قرار دادن مداری با امپدانس کمتر نسبت به مداری که خط یا تجهیزات با زمین می سازند انجام می دهند. ضربه ولتاژ محفظه باعث شکست عایقی برقگیر می شود. و به موج ضربه این امکان را می دهد که در زمین تخلیه شود. سپس برقگیر خاصیت عایقی خود را باز می یابد و با ممانعت از عبور جریان بیشر به زمین، جهت عملکرد بعدی به حالت آماده به کار خویش باز می گردد.

برقگیرها یا زمین کننده های موج ضربه اساسا شامل یک فاصله هوایی هستند که به صورت سری به عنصر دیگری متصل می گردد. این عنصر دارای مشخصه بخصوصی از نظر ایجاد مقاومت یا امپدانس کم در مقابل جریان ایجاد شده توسط موج فشار قوی و مقاومت یا امپدانس زیاد در مقابل عبور جریان معمولی ولتاژ پایین خط توزیعی که برقگیر به آن متصل است می باشد. در برخی از انواع جدیدتر برقگیر، فاصله هوایی ممکن است حذف شده باشد.

برقگیرها بایستی قادر به حفاظت تجهیزات برقی در مقابل تخریب در اثر صاعقه باشند. از طرف دیگر نبایستی در اثر بروز اشکالاتی در شبکه (مثل کلید زنی یا اتصال فاز با زمین و یا ..) بی جا عمل نموده یا صدمه ببینند. در هر حال انتخاب باید جامع شرایط بوده، همچنین صرفة اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این فایل آموزشی علاوه بر تحلیل اصول کار و ساختمان برقگیرهای اکسید فلزی (MOV) و مقایسة آنها با نوع متداول سیلیکون کاربید (SiC)، پارامترهای مهم در برقگیر و نحوة انتخاب آن مورد تحلیل قرار می گیرند.

  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحات: 25
  • فرمت فایل: PDF

در صورت نیاز پسورد www.powerengineering.ir می باشد.

توجه داشته باشید که پسورد را کپی ننمایید بلکه باید آن را تایپ کنید.

فرآیند طراحی روشنایی جاده ها

فرآیند طراحی روشنایی جاده ها از پیچیدگی کافی برخوردار می باشد، لذا نیاز به یک روش یا فرآیند مشخص که به کاهش پیچیدگی های موجود کمک نماید ضروری به نظر می رسد. در این فایل راهنما که به زبان انگلیسی می باشد، چنین رویکردی را با کمک فلوچارتهایی با توجه به محدودیتهای کنترل پروژه یعنی زمان، بودجه و کیفیت ارائه می نماید. به علاقمندان به مبحث روشنایی، مطالعه این مقاله را توصیه می نماییم.

  • زبان: انگلیسی
  • تعداد صفحات: 20
  • فرمت فایل: PDF

در صورت نیاز پسورد www.powerengineering.ir می باشد.

توجه داشته باشید که پسورد را کپی ننمایید بلکه باید آن را تایپ کنید.

طراحی روشنایی جاده ها