Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۹

ارزیابی روغن ترانسفورماتور

نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور

در این فایل آموزشی ۳۵ صفحه ای در ابتدا به نقش روغن ترانسفورماتور و کاربرد آنها پرداخته می شود. در ادامه به آنالیز گازهای محلول در روغن، مکانیزم تولید گاز، شناسایی انواع خطا و ارزیابی روغن ترانسفورماتور پرداخته می شود. ارزیابی روغن ترانسفورماتور ارزیابی روغن ترانسفورماتور چیست؟ با توجه به …

Read More »