Monthly Archives: تیر ۱۳۹۹

مولتی متر دیجیتال

مولتی متر دیجیتال

در این فایل آموزشی ۱۰ صفحه ای در ابتدا مولتی متر دیجیتالی و کاربرد آن برای اندازه گیری برخی پارامترهای الکتریکی معرفی شده است. در ادامه ولتمتر، آمپرمتر و اهم متر مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین کلیدهای روی آومتر دیجیتالی و نحوه استفاده از آن مورد بحث قرار می …

Read More »