فرآیند طراحی روشنایی جاده ها از پیچیدگی کافی برخوردار می باشد، لذا نیاز به یک روش یا فرآیند مشخص که به کاهش پیچیدگی های موجود کمک نماید ضروری به نظر می رسد. در این فایل راهنما که به زبان انگلیسی می باشد، چنین رویکردی را با کمک فلوچارتهایی با توجه به محدودیتهای کنترل پروژه یعنی زمان، بودجه و کیفیت ارائه می نماید. به علاقمندان به مبحث روشنایی، مطالعه این مقاله را توصیه می نماییم.

  • زبان: انگلیسی
  • تعداد صفحات: 20
  • فرمت فایل: PDF

در صورت نیاز پسورد www.powerengineering.ir می باشد.

توجه داشته باشید که پسورد را کپی ننمایید بلکه باید آن را تایپ کنید.

طراحی روشنایی جاده ها