به زودی وبسایت مهندس برق راه اندازی می گردد. این وبسایت در راستای ادامه فعالیت وبلاگ مهندسی برق http://powerengineering.blogfa.com  می باشد.